بازی فار کرای 5 معرفی شد

Image result for far cry 5

بازی فار کرای 5 معرفی شد

این بازی دارای گیم پلی بسیار قدرتمندی می باشد با توجه به ویدیو هایی که از این بازی منتشر شده است این بازی دارای محیطی جذاب می باشد

بر اساس ویدیویی که از این بازی منتشر شده است، این ویدیو با زیر گرفتم چند نفر توسط تراکتور شروع میشود و به مینی گیم ماهی گیری میرسد، بعد از آن به درگیری مسلحانه و در ادامه به کامیون سواری و در نهایت به پرواز با هواپیما خطم می شود

انفجار های بازی بسیار طبیعی می باشند.

Image result for far cry 5

تاریخ: %ق ظ، %18 %306 %-2668 ساعت %06:%

نمایش پروژه