مدیر ارشد تیم طراحی کفش های نایکی به تسلا پیوست

Image result for nike

تیفانی بیرزمدیر ارشد تیم طراحی کفش های نایکی که شهرتش برای طراحی کفش با قابلیت بسته شدن بند به صورت خودکار بوده طی قراردادی به شرکت تسلا پیوست

و حالا قرر است از خلاقیت خود در صنعت خودرو سازی کمک بگیرد  و به عنوان مدیر برنامه های فنی کارکنان تسلا مشغول به کار شود.