Image result for ‫شتاب دهنده سرن‬‎

برخوردهنده هادرونی بزرگ یا LHC شتاب دهنده و برخورد دهنده ذرات است که در سرن سوئیس واقع شده است، این پروژه در سال 2008(1387) شروع شد و در سال 9ماه بعد به دلیل داغ شدن آهن ربا ها متوقف و یک سال بعد یعنی سال 2009 دوباره شروع به کار کرد. تیم تحقیقاتی حدود 20 سال بزای آماده سازی این پروژه وقت گذاشتند.

از اهداف این پروژه میتوان به نظریه ی ابر تقارن و وحدت بزرگ اشاره کرد. از مهم ترین اهداف این پروژه کشف ذره ی بنیادی هیگز یا ذره ی خدا می باشد.

 در واقع این مرکز برای پاسخدهی به سوالات حل نشده ی فیزیک می باشد.

یکی  از کاربرد های ذره خدا میتوان به تلپرت، اسفر زمان و بسیاری کاربرد های دیگر اشاره کرد که هر کدام از این موضوعات بصورت جدا گانه اثبات شده اند و یکیی از عوامل این اهداف را میتوان ذره ی خدا دانست!

محققان همچنین معتقدند که جهان از دو گونه ی کلی ماده و پاد ماده تشکیل شده است که یکی دیگر از اهداف تحقیقات مرکز سرن کشف ماده تاریک و پاد ماده میباشد.